finansijski deo

Дом здравља Младеновац

Финансијски део доступан јавности:

Информатор о раду Дома здравља Младеновац можете погледати овде:Завршни рачуни


2017 година

Финансијски план и ребаланс Ребаланс Финансијског плана 2017 година
Финансијски план и ребаланс Финансијски план 2017 год
Финансијски план и ребаланс Mеморандум за план 2017
Финансијски план и ребаланс ПЛАН 2017 ТЕКСТ

2018 година

Финансијски план и ребаланс све табеле 2018
Завршни рачун 2018 Завршни рачун 2018
Завршни рачун 2018 Завршни рачун 2018 ИСПРАВЉЕН

2019 година

Финансијски план и ребаланс све табеле 2019

2020 година

Финансијски план и ребаланс све табеле 2020

2021 година

Финансијски план и ребаланс све табеле за 2021

2022 година

Финансијски план и ребаланс све табеле за 2022

2023 година

Финансијски план и ребаланс све табеле за 2023

2024 година

Финансијски план и ребаланс све табеле за 2024