ALERGIJA

Najčešći prolećni problem dece predškolskog i školskog uzrasta je alergija.
Javlja se udisanjem alergena koji pokreće alergijsku reakciju i tada dominiraju respiratorni simptomi. Najčešće su to: otok sluznice nosa, otežano disanje na nos, svrab nosa, kijanje, suženje očiju i sekrecija nosa.
Alergeni su najčešće cvetovi biljaka, trave, breze, jasena, jove, čempresa, platana, hrasta...
Kod neke dece je to udruženo sa alergijom donjih disajnih puteva. Pokretači alergijske bolesti suu često virusne infekcije, fizički napor, emocionalni stres, visok stepen vlage u vazduhu i slično.
Terapija je različita, zavisno od stepena alergijske reakcije, tako da je u tim situacijama nejbolje posavetovati se sa izabranim pedijatrom.
dr Verka Obućina, Školski dispanzer DZM

Gojaznost kod adolescenata

Gojaznost kod adolescenata predstavlja problem zbog komplikacija gojaznosti u sve mlađoj životnoj dobi(npr. hipertenzija, poremećaj metabolizma šećera i masti, ortopedskih komplikacija i smanjenje kvaliteta života). Ovo ukazuje na ozbiljnost problema i dugotrajno lečenje. Gojazni adolescenti imaju mogućnost da budu upućeni u centar za prevenciju gojaznosti „Čigota“ na Zlatiboru. Potreban je uput i mišljenje pedijatra uz laboratorijske analize (glikemija, holesterol, HDL, LDL, trigliceridi), za decu od dvanaest do osamnaest godina sa ITM(indeks telesne mase) koji je veći ili jednak devedeset petom percentilu. Uput overava nadležna lekarska komisija Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Cilj lečenja je da se postigne dugotrajna redukcija telesne mase, unapredi zdravlje, i usvoji zdrav stil života.
dr Valentina Aćimović, Školski dispanzer DZM

 
softSajt CMS
Zemlja Broj poseta
SERBIA 85174
UNITED STATES 26684
GERMANY 4826
RUSSIAN FEDERATION 3967
CHINA 3434
FRANCE 3014
UKRAINE 2671
NETHERLANDS 1608
BRAZIL 901
CANADA 721
UNITED KINGDOM 515
INDIA 439
BOSNIA AND HERZEGOVINA 390
CZECH REPUBLIC 354
SWEDEN 341
MONTENEGRO 324
JAPAN 268
POLAND 252
ITALY 220
CROATIA 198
ROMANIA 145
SWITZERLAND 139
AUSTRIA 135
SLOVENIA 130
KOREA, REPUBLIC OF 120
GREECE 115
IRELAND 102
LATVIA 100
HONG KONG 98
ISRAEL 91
Dominica 87
Finland 79
ALBANIA 78
LITHUANIA 77
Seychelles 76
SPAIN 64
TURKEY 64
United Arab Emirates 63
MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF 55
AUSTRALIA 54
HUNGARY 54
DENMARK 52
PORTUGAL 49
PHILIPPINES 43
MEXICO 38
NORWAY 37
TAIWAN, PROVINCE OF CHINA 32
BULGARIA 31
MALAYSIA 30
*/ 27
ARGENTINA 26
BELARUS 26
Viet Nam 26
SINGAPORE 24
LUXEMBOURG 24
SOUTH AFRICA 22
THAILAND 21
INDONESIA 21
BELGIUM 18
CHILE 16
COLOMBIA 16
ALGERIA 15
SAUDI ARABIA 15
SENEGAL 15
ECUADOR 13
path=/"> api.ipinfodb.com | 522: Connectio</td> <td>12</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">Liberia</td> <td>11</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">PERU</td> <td>10</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF</td> <td>10</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">EGYPT</td> <td>10</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">PAKISTAN</td> <td>9</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">GHANA</td> <td>8</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">MOROCCO</td> <td>8</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF</td> <td>8</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">Slovakia</td> <td>8</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">KAZAKHSTAN</td> <td>8</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">URUGUAY</td> <td>8</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">MOLDOVA, REPUBLIC OF</td> <td>7</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">MALTA</td> <td>7</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">QATAR</td> <td>6</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">ICELAND</td> <td>6</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">DOMINICAN REPUBLIC</td> <td>5</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">NEW ZEALAND</td> <td>5</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">ANGOLA</td> <td>5</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">Bangladesh</td> <td>5</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">CURA</td> <td>5</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">MOZAMBIQUE</td> <td>5</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">GUATEMALA</td> <td>4</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">TUNISIA</td> <td>4</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">Zimbabwe</td> <td>4</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">Mongolia</td> <td>3</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">Cyprus</td> <td>3</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">Nepal</td> <td>3</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">IRAQ</td> <td>3</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">SYRIAN ARAB REPUBLIC</td> <td>3</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">GEORGIA</td> <td>3</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">Paraguay</td> <td>3</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">Estonia</td> <td>3</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">COSTA RICA</td> <td>3</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">print(md5(acunetix_wvs_security_test))</td> <td>3</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">Sri Lanka</td> <td>3</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">BENIN</td> <td>2</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">Panama</td> <td>2</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">Cabo Verde</td> <td>2</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">Gabon</td> <td>2</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">ANDORRA</td> <td>2</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">ARMENIA</td> <td>2</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">JORDAN</td> <td>2</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">El Salvador</td> <td>2</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">HAITI</td> <td>1</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">CURACAO</td> <td>1</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">Uzbekistan</td> <td>1</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">Jamaica</td> <td>1</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">Tanzania, United Republic of</td> <td>1</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">Maldives</td> <td>1</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">MARTINIQUE</td> <td>1</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">BAHAMAS</td> <td>1</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">PUERTO RICO</td> <td>1</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">Faroe Islands</td> <td>1</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">Namibia</td> <td>1</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">Malawi</td> <td>1</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">Belize</td> <td>1</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">KUWAIT</td> <td>1</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">SAINT LUCIA</td> <td>1</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">Libya</td> <td>1</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">Burkina Faso</td> <td>1</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">Lebanon</td> <td>1</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">Myanmar</td> <td>1</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">Nigeria</td> <td>1</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">Cambodia</td> <td>1</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">Virgin Islands, British</td> <td>1</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">PALESTINE, STATE OF</td> <td>1</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">Kyrgyzstan</td> <td>1</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">Papua New Guinea</td> <td>1</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">Honduras</td> <td>1</td> </tr> <tr> <tr> <td class="imezemlje">Trinidad and Tobago</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <a id="closeModal"><img src="../slikke/klose.png"/></a> </body> </html> </div> </div> </div> <div id="popupContact1"> <a id="popupContactClose1">Zatvori</a> <h3>LABORATORIJSKE USLUGE</h3> <h6> Od 16.09.2013. u Domu zdravlja je moguće uraditi laboratorijske analize koje nisu na listi analiza koje pokriva zdravstveno osiguranje. Više informacija možete da dobijete kod svog izabranog lekara.</h6> <a class="blinkujemose" href=javascript:popcontact('cenovnik_laboratorijske_usluge.pdf') title="laboratorijske analize koje nisu na listi analiza koje pokriva zdravstveno osiguranje."><img class="listaj" src="slikke/listica.png" border="0" /> SPISAK Laboratorijskih usluga</a> <p id="contactArea1"> <img class="desno" src="images/lab_novo.png" alt="" title="" border="0" /><br/> </p> </div> </div> </body> </html>